O nás - Levitas palety
+420 607 929 482

O nás

Společnost Levitas s. r. o. je založena jako integrační sociální podnik, který díky realizovanému projektu „Levitas – Výroba dřevěných palet v sociálním podniku“, který je financován z EU, naplňuje společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně osob po výkonu trestu a osob tělesně postižených. Společnost dále naplňuje níže uvedené principy sociálního podnikání:

Sociální prospěch:

  1. integrace osob ze znevýhodněných skupin
  2. účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

Ekonomický prospěch

  1. případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů
  2. nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

Environmentálníprospěch:

  1. zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

Místní prospěch:

  1. přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
  2. využívání přednostně místních zdrojů
  3. spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Smernice o naplnovani envi ronmentálním prospěchu (*.doc)Poslat poptávku

Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Antispam: Kolik je 1+1=
Vaše zpráva

Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010304